Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Cím: 8621 Zamárdi, Kossuth L. u. 16.
Tel.: +36 84/ 349-040; +36 84/ 545-103

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Családgondozó: Lovretics Gertruda
Tel.: +36 30/ 432-1626

Kliensfogadási idő

Hétfő: 8:00-16:00
Kedd: 12:00-16:00
Szerda: 8:00-12:00
Csütörtök: Zárva
Péntek: 8:00-11:30

A szervezet főbb feladatai

A gyermekjóléti szolgálat feladata a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében, a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése.

Ennek érdekében figyelemmel kísérjük a városban élő gyermekek életkörülményeit és szociális helyzetét. Fogadjuk a gyermek veszélyeztetettségével kapcsolatos jelzéseket. Egy információs rendszer keretében szervezzük és összehangoljuk a védőnői szolgálat, óvoda, iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőseinek ez irányú tevékenységét. Ha a családban bekövetkezik bármilyen zavar, vagy probléma, amely a gyermek fejlődésére negatív hatással van, akkor a hozzánk forduló gyerekeknek, családoknak segítséget tudunk nyújtani a szociális munka eszközeivel.

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

Házi Segítségnyújtás és Szociális Étkeztetés

Szociális gondozó és ápoló: Takács Csilla
Cím: 8621 Zamárdi, Kossuth L. u. 16.
Tel.: +36 30/ 603-1538

Fogadó óra Szerda: 13:00-15:00

A házi szociális gondozás feladata a saját otthonukban az életvitelhez szükséges mértékű segítségnyújtás azoknak az időskorúaknak, akik önmagukat ellátni nem képesek és a családi gondoskodást nélkülözik.