Magyar fájdalom szobor

A MAGYAR FÁJDALOM” című szobor a vasútállomás mellett, a Szabadság téren található.

Ezt a szép köztéri szobrot Margó Ede (1872-1946) szobrászművész alkotta, és ajándékozta Zamárdi községnek a harmincas években. Margó Ede akadémikus típusú portréi és emlékművei megtalálhatók az ország több városában és a nyugati országokban is. Szobrai, alkotásai védettek. Az ő tehetségét dicséri többek között a szegedi Dankó Pista- valamint a miskolci Kossuth-szobor; fürdőtelepi szép kápolnánk homlokzati Jézus-szobrát és a bent látható Mária-szobrot is tőle kaptuk. Mint a Balaton szerelmese, az elsők között épített nyaralót a fürdőtelepen, és munkáit, alkotásait itt álmodta meg.

A magyar fájdalom emlékművét, mint igaz magyar ember, a trianoni országcsonkító döntés miatt érzett fájdalmának kifejezésére ajándékozta a községnek. Csónakjában a viharos vízen hánykódó izmos férfialak a bánat, az egyedüllét, az elkeseredett küzdelem szimbóluma. A magyarság magányos küzdelmét testesíti meg ez a szobor.

Az emlékmű – mondanivalója miatt – hányatott sorsnak volt kitéve évtizedeken keresztül. Először bedeszkázva, majd raktárban félrelökve, méltatlan körülmények között várta, hogy rendeltetésének megfelelő helyre kerülhessen. 1956 után ismét köztérre került, de új felirattal: “A TÚLSÓ PART FELÉ”. 1991-ben a község lakosságának határozott kívánságára ismét az eredeti felirat került a szobor talapzatára. A szobrot gondos szakértő kezek rendbe hozták, és jelenlegi helyére tették.