Intézmények

A zamárdi intézmények változatos tevékenységi körrel rendelkeznek. Elősegítik, hogy a gyermekek jól érezzék magukat, képességeik fejlődjenek, egészségük, családban történő nevelésük biztosítva legyen, figyelemmel kísérik életkörülményeiket és szociális helyzetüket, anya- és gyermekvédelmi feladatokat látnak el, tájékoztatást nyújtanak a gyermeki és szülői kapcsolatban, ellátják a házi szociális gondozást, biztosítják a település működéséhez szükséges műszaki feltételeket, a közoktatást, a közművelődést, a helyi tájékoztatást, a turisztikai információ adást.

Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Célunk, hogy iskolánkban minden tanulót képességei szerint fejlesszünk. A Balaton közelsége és az idegenforgalom indokolja, hogy gyermekeink több idegen nyelvet tanulhatnak (angol, német). Az egészséges életmódra nevelést fontosnak tartjuk. Ennek érdekében számos sportfoglalkozást szervezünk.
Cím: 8621 Zamárdi, Fő utca 115.
Tel.: +36 84/ 348-844
Fax: +36 84/ 545-115
Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény>>

Zamárdi Napközi Otthonos Óvoda

Folyamatosan érezzük a szülők óvodánk iránti szeretetét, segítőkészségét, ragaszkodását, mely számunkra nagy érték. Óvodánk a nevelőtestület által kidolgozott MIP- el, saját nevelési program szerint végzi munkáját, kiemelten kezelve a játékkal, mesével tanítást.
Cím: 8621 Zamárdi, Széchenyi u. 16.
Tel./Fax: +36 84/ 348-835
Zamárdi Napközi Otthonos Óvoda>>

Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár

Az intézmény feladatköre: A Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár alapfeladata a város területén turisztikai szolgáltató tevékenység ellátása (Tourinform iroda), a helyi televízió, stúdió működtetése (ZVTV), muzeális, közgyűjteményi feladatok ellátása (Tájház működtetése), kulturális szolgáltatások összehangolt megszervezése, a város művelődési közösségeinek szakmai segítése (Közösségi ház), könyvtári szolgáltatások (könyvtár) együttműködve a város oktatási és más jellegű intézményeivel.
Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár>>

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

A gyermekjóléti szolgálat feladata a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében, a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése.
Cím: 8621 Zamárdi, Kossuth L. u. 16.
Tel.: +36 84/ 349-040; +36 84/ 545-103
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat>>

Védőnői Szolgálat I-II. Körzet

Óvodában, iskolában  végzett szűrővizsgálatokat, az I. körzet orvosa Dr.Cseh Iván Patrik és az I-es körzet védőnője Dr. Halmosné Dénes Valéria látja el.
Cím:
 8621 Zamárdi, Honvéd u.2.
Tel.: +36 84/ 345-241
Védőnői Szolgálat I-II. Körzet>>

Gamesz

Cím: 8621 Zamárdi, Endrédi úti telephely
Tel.: +36 84/ 349-037
Mobil: +36 30/ 247-0870
Vezető: Urbán Miklós
Alapítás éve: 1997
Ügyfélfogadás: munkanapokon 7:30-12:00
Főbb feladat: a település működéséhez a műszaki feltételek biztosítása.
Speciális szolgáltatás: kegyeleti szolgáltatás
Halasztást nem tűrő esetben munkaidőn túli időszakban: +36 30/ 247-0872