Zamárdi Napközi Otthonos Óvoda

Óvodánk főbb célkitűzései

Az ide járó gyermekek derűs, vidám, szeretetteljes, elfogadó, tevékenységre ösztönző, élményekre, kíváncsiságra épülő, ingergazdag környezetben jól érezzék magukat. Mindenki saját képességeihez mérten fejlődjön. Figyelünk a tehetséges gyermekek továbbfejlesztésére. Az egyéni képességek figyelembe vételével a képességek fejlesztése által, érdeklődő, ötletes, figyelni tudó, a környezet igényeinek megfelelni akaró, tanulni vágyó gyermekek nevelődjenek óvodánkban. Mindezek megvalósítását a játékra és a mesére építve végezzük, – ez programunk alapelve is. Fontos számunkra, hogy óvodánkba járó gyermekeink biztonságba érezzék magukat, nagy hangsúlyt fektetünk a családias légkörre, a jól képzett szakemberekre, folyamatos továbbképzésükre. Tornaterem hiányában, nagy udvarunkat, teraszunkat kihasználva lehetőség van a gyerekek mozgásszükségleteinek kielégítésére. A napi és a heti rendszerességgel végezhető tornán kívül bevezettük, és jól működik a „nagyok tornája”. Óvodásainknak az Önkormányzat támogatásával biztosítjuk az úszás-oktatást. Minden csoportban van számítógép, ahol az óvónők segítségével elsajátíthatják az alapokat, megfelelő játékprogrammal. 2 óvónő játékos módszerekkel igyekszik megismertetni a gyerekeket a német nyelv rejtelmeivel.

Elért eredmények

Folyamatosan érezzük a szülők óvodánk iránti szeretetét, segítőkészségét, ragaszkodását, mely számunkra nagy érték. Óvodánk a nevelőtestület által kidolgozott MIP- el, saját nevelési program szerint végzi munkáját, kiemelten kezelve a játékkal, mesével tanítást. A szülők igényeit tiszteletben tartva alakítottuk szolgáltatásainkat: hittan, német nyelvvel való ismerkedés játékos formában, úszás-oktatás, zeneovi, színházlátogatás, sok-sok kirándulás. 2008-ban elnyertük a ZÖLD ÓVODA címet melyre büszkék vagyunk, hisz mi magunk is sokat tettünk ennek érdekében. Sok szülőt, ismerőst, a város lakóit, nyaraló tulajdonosokat megnyertünk a jó ügy érdekében. Ma már sok család szelektíven, odafigyelve gyűjti a felesleges hulladékot, melynek kapcsán óvodánk még profitál is.

Összejövetelek, rendezvények, hagyományok

  • Szeptember: Apák napja – kerti ünnep.
  • Október: Állatok világnapja, Nemzeti ünnep – október 23. Első osztályosok visszalátogatása.
  • November: Márton nap, papírgyűjtés.
  • December: Mikulás, Családi karácsony- Óévbúcsúztató.
  • Január: iskolaérettségi – orvosi vizsgálatok.
  • Február: Farsang, télbúcsúztató  kiszeégetés.
  • Március: Nemzeti ünnep: március 15.
  • Április: Húsvét , Tavaszi sportnap Balatonföldváron a környező óvodák óvodásaival.
  • Május:  Anyák napi kerti ünnepség, Kihívás napja: május 24., Ünnepélyes évzáró műsorok, Új óvodások beíratása, Nyílt hét- betekintés óvodánk életébe, május második hete.
  • Június: Gyermeknapi kirándulás.

Ami még fontos: A meleg légkörű, barátságosan berendezett termekben három vegyes életkorú csoportban töltik napjaikat a kicsik, ahol lehetőség van a testvérek, ismerős gyermekek együttnevelésére. Játszóudvarunk EU szabványnak megfelelő, hangulatos praktikus fajátékokkal, vízforgatós pancsoló medencével felszerelt, mely a gyerekek testi fejlődését is szolgálja.

Elsősorban a pozitív én – kép erősítése révén játékosan segítjük hozzá a kicsiket képességeik széleskörű kibontakoztatásához. Nagy segítség számunkra a támogató szülői közösség és az őket képviselő SZM vezetőség is. Eszközállományunk magas színvonalú, mely segíti a gyerekek egyéni fejlődését. Saját konyhával rendelkezünk, ezzel is biztosítva az óvodás korosztály étkezési szükségleteinek kielégítését. Nevelőmunkánk kiegészítéseként logopédus is segíti munkánkat. Hisszük, hogy munkánk eredményeként gyermekeink az óvodás évek után alkalmassá válnak az iskolai élet  megkezdésére.

Óvodavezető: Barta Ilona
Egyéb tisztségviselők: Széll Attiláné vez. helyettes, Szabó Eszter élelmezésvezető, Bertalan Andrea SzM elnök
Alapítás éve: 1953
Férőhelyek száma: 75 fő
Gyermekek átlaglétszáma: 75 fő
Az óvoda rendelkezik Alapítvánnyal, melynek száma: 66100128-10004799

Elérhetőség

Cím: 8621 Zamárdi, Széchenyi u. 16.
Tel./Fax: +36 84/ 348-835